לשות

פיוט הבא כפתיחה לתפילות מסויימות או לפיוטים אחרים . יש רשויות לקדיש המסיים את פסוקי דזמרא שבתפילת שחרית ול"ברכו" הפותח את ברכת יוצר אור . יש רשויות ליוצר ול"נשמת , " לקרובה , לעבודה , לחתן ועוד . בראשיתן היו הרשויות קצרות . מאוחר יותר , בייחוד בספרד , נתחברו רשויות ארוכות ומורכבות יותר . בעדות אשכנז מוכרות כיוס הרשויות לחתן תורה ולחתן בראשית . הן נאמרות בבית הכנסת בשמחת תורה לפני שקוראים את החתן לעלות לתורה . מחברן רבינו מנחם בן מכיר מאשכנז .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור