לקח

יי ספר הרוקח " הוא החיבור העיקרי של ר י אלעזר _מגרק > ייזא ( וורמס ) שבגרמניה , ( ממנהיגי חוג "חסידי אשכנז , " שעסק בחכמת הנסתר וביקש לתת הדרכה מוסרית לעם . בתוך החוג הזה נתחבר גם "ספר חסידים . " כמה _ברעיונותיה של תורת הסוד האשכנזית של חוג "חסידי אשכנז " נקלטו בתורת הקבלה . עיקרו של "ספר הרוקח " הוא ענייני הלכה — דיני שבת ומועדים , איסור והיתר , דיני ממונות ועוד . כן הוא עוסק בענייני המוסר החסידי , והוא ניתן במבוא שבראש הספר — ב " הלכות חסידות " ו " הלכות תשובה . " המחבר דורש מן היהודי לנהוג תמיד ב " טהרה , פרישות וזהירות ( במצוות " ( ולהיות נכון תמיד למות על קידוש השם . עליו להתעלות למדרגה שבה "הכל כאין נגדו ( בעיניו , 1 רק לעשות רצון בוראו ולזכות אחרים ולקדש שמו ( של אלוהיו , ( למסור עצמו באהבתו ( לאלוהיו . " ( הספר אכן ספוג אותה רוח עצמה שפעמה בלב ההולכים למות על קידוש השם . הספר רואה בתשובה את הדרך העיקרית להתעלות רוחנית . התשובה היא חובת היהודי כלפי עמו וכלפי העולם : "גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה . גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו . " , ר י אלעזר קרא ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור