לצה והחליצנו

פיסקה שמוסיפים בברכת המזון בשבת , בברכת "בונה ירושלים . " עניינה של תוספת זו הוא , שבזכות שמירת שבת יינצל עם ישראל לעתיד לבוא , יגיעו למנוחה , יחזרו לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודש . שכח ולא אמר "רצה" בברכת המזון בליל שבת ובשתי סעודות ראשונות של שבת , חייב לחזור על הברכה . לפי שחייב אדם לאכול ג י סעודות בשבת , והתוספת רצה " היא איפוא מגוף ברכת המזון בשבת , וחלק ממצוות ג י הסעודות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור