ךצה

הברכה הי " ז בתפילת העמידה . עניינה — בקשה לה י שיקבל את תפילות עם ישראל וישיב את עבודת "בית המקדש למקומה . נקראת גם "עבודה . " בזמן המקדש אמרוה יכוהנים בכל בוקר בעבודת התמיד . כיום אומרים אותה שלוש פעמים ביום . בימי יהגאונים אמר שליח הציבור "רצה " רק במנחה של תענית ציבור , שאז היו כוהנים עולים לדוכן , ו " רצה " הוא סימן לכוהנים לעלות לדוכן . לברכה נוסחים שונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור