רפורמה

תנועת תיקונים בדת ישראל . נפוצה מראשית המאה הי " ט בגרמניה ובארצות המערב האחרות . נועדה לעצור את מגיפת ההתנצרות בין המשכילים היהודים המתבוללים על ידי ניסיון לקרב את דת ישראל למושגיהם ולטעמיהס . ויתרה על חלק ניכר מן המצוות המעשיות , לרבות מנוחת השבת ודיני כשרות . הנהיגה "היכלות " " ) טמפלים (" במקום בתי כנסת מסורתיים , ובהם סדרים הדומים לאלה שבכנסייה הפרוטסטאנטית . הנהיגה ליווי עוגב לתפילות והעמידה במרכז הפולחן את הדרשה . כתוצאה מ " תיקונים " אלה הפך הרב בעיקר לדרשן _ולמארגן פעולות סעד ותרבות בקהילתו . אנשי הרפורמה ראו עצמם נבדלים משאר אזרחי מדינותיהם בדתם בלבד . הם ראו עצמם "גרמנים ( או אנגלים או צרפתים וכד (' בני דת משה . " הס ויתרו על רעיון "הגאולה הלאומית של ישראל ועל השאיפה לקיבוץ גלויות , והוציאו עיקרים אלה מתפילותיהם . אולם עם זאת טיפחו גאווה על המוצא היהודי ועל הדת היהודית . את הפיזור בין העמים הם תיארו לא כעונש אלא כשליחות " ) תעודה , (" שמטרתה להנחיל בהדרגה אמונה צרופה לכל העמים . המרכז הראשי של היהדות הרפורמית הוא כיום בארצות הברית . תחילתה שם בשנת , 1824 והיא התחזקה בעיקר עם...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור