לפאל

רפאל המלאך מוזכר "בתלמוד , במדרשות ובספרים החיצונים . הוא אחד מארבעת המלאכים המסובבים את כיסאו של ה י : ימיכאל , 'אוריאל , • גבריאל ורפאל . לפי הגמרא ( בבא מציעא פו ע " ב ) היה רפאל אחד משלושת המלאכים שבאו אל אברהם . נזכר בדרן כלל כמלאך שבא לרפא את החולה . את רפאל המלאך יש שמזכירים בקריאת שמע על המיטה : "בשם ה י אלהי ישראל . - מימיני מיכאל , משמאלי גבריאל , מלפני אוריאל , מאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל . " ובזה הסדר מופיעים מלאכים אלה -בפרקי דרבי אליעזר ( פרק ד ) כמי שמקלסים לקדוש ברוך הוא . בספרות הרפואה העממית נפוץ הספר "רפאל המלאך " ובו אוצר רפואות עם , סגולות , לחשים , השבעות וקמיעות הקשורים במלאך רפאל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור