רמ"ח

המשנה במסכת אהלות ( א , ח ) אומרת : "מאתיים ארבעים ושמונה אברים באדם " לעניין שהם מטמאים במגע ובמשא ובאוהל . וכנגדם מנו רמ " ח מצוות עשה שציוותה תורה . שכך אומרת הגמרא במסכת מכות ( כג ע " ב : ( " פרש ר י שמלאי : שש מאות ושלוש עשרה ( תרי " ג ) מצוות נאמרו לו למשה , שלוש מאות שישים וחמישה ( שס " ה ) לאווין כמנין ימות החמה , ומאתים ארבעים ושמונה ( רמ"ח ) עשה כנגד איבריו של אדם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור