דמון

אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל . מברכים על אכילתו בורא פרי העץ ואחר אכילתו ברכה מעין שלוש . המרגלים הביאו עמהם רימונים להוכיח כי "טובה הארץ " ( במדבר יג , כג . ( בשיר השירים ( ד , ג ) נאמר בתיאורי היופי : "כפלח הרימון רקתך . " מקומות רבים בארץ קרויים על שמו . כבר בימים קדומים עיטר הרימון תשמישי קדושה יהודיים כגון מעילו של • כוהן גדול , את המקדש וכליו , מנורות שמן ומטבעות ורצפות פסיפס של בתי כנסת . עטרות כסף לספר תורה קרויים עד ימינו "רימונים , " משום שהיו עושים אותם בצורת רימונים . נוהגים לאכול רימון בליל ראש השנה ולומר : יהי רצון שירבן זכיותינו כרימון , כלומר כגרעיניו המרובים של הרימון . בפולקלור העממי נהגו לומר שברימון יתרי"ג גרעינים , כנגד תרי " ג מצוות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור