י?ש

כינוי לפעולה הגדולה שנעשתה ביישוב העברי בארץ ישראל בימי שילטון "המנדאט כדי להצטייד בנשק מגן . השילטון הבריטי ראה ברכש מעשה בלתי חוקי , בעוד שאנשי היישוב ראו בו חובה לאומית ראשונה במעלה . את הנשק השיגו בכל האמצעים ובכל מיני דרכים ואפיקים . נשק נקנה בחוץ לארץ והוברח ארצה . נשק נקנה אף מידי הערבים וגם מידי בריטים שבשירות הצבאי . בימי מלחמת העולם סייעו ברכש גם מגוייסיס יהודיים בצכא הבריטי . הנשק נמסר כולו להגנה ואוחסן "ב " _סליקים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור