רכילות

בתורה נאמר : "לא תלך רכיל בעמיך " ( ויקרא יט , טז . ( מכאן שאסור לדבר דברי רכילות , לדבר בגנות הזולת או להוציא עליו דיבה או שם רע . וכל אלה כלולים גם בלשון הרע . ואמרו חכמים : לא תהא כרוכל הזה , מטעין דבריו של זה לזה . הרכילות הורגת שלושה : המספר , השומע ומי שמרכלים עליו . אס כוונת המספר לסלק נזק ולהשבית ריב — דבריו מותרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור