רכבים

כת נזירית למחצה מימי בית ראשון . היו מצאצאי יהונדב בן רכב . התגוררו במדבר ושמרו על צוואתו : "לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם . ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם , כי באוהלים תשבו כל ימיכם " ( ירמיהו לה , ו-ז . ( צוואה זו היתה פרי ההנחה , המצוייה גם בדברי הושע , ישעיהו ומיכה , כי חיי הצנע של רועים נודדים הם הסייג היותר טוב נגד שחיתות וירידה רוחנית . בסיפור על מרד יהוא ( מלכים ב י , טו ואילך ) נזכר יהונדב בן רכב כמסייע ליהוא בהשמדת עובדי הבעל . יש הסוברים שבית רכב התקיים עוד קום לרכב אבי יהונדב , והיה מקורב לשבט הקיני ( על פי דברי הימים א ב , נה . ( בעלות נבוכדנאצר על יהודה השתקעו בירושלים , וירמיהו הנביא הציג אותם לפני אנשי ירושלים כאנשי מופת . בדורות מאוחרים ציין לעיתים השם "רכבים " נוודים יהודים או מתייהדים בארצות שונות ( כזריה , ערב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור