ךינס, הךב יצחק יעקב

. 1915-1839 מגדולי התורה בליטא ומייסד "המזרחי . נולד בקארלין שליד פינסק . מנעוריו הצטיין בידיעותיו בכל תחומי התורה . למד בישיבות הגדולות ושימש ברבנויות שונות . משנת 1884 ועד שנת פטירתו היה רבה של לידא ( שבמחוז וילנא . ( בצד לימודיו התורניים התעניין הרב ריינס בספרי המדע של דורו והכירם . כבש דרך לעצמו בביאור "התלמוד , בעזרת כללי היגיון ובמונחים וניסוחים מקוריים משלו , והיא קרוייה על שמו . בדרשותיו עסק הרבה בשאלות • הגלות "והגאולה שהטרידוהו הרבה . ואכן הגיע לפיתרונות שלא היו מקובלים בקרב גדולי התורה בדורו . חידושו הנועז ביותר בתחום לימוד התורה היתה הקמת ישיבה שלמדו בה גם לימודי חול . ארבע שנים החזיק ישיבה כזאת בשונציאן , שם היה רב לפני היותו בלידא , ואחר כך הקים אותה בלידא . הוא אף הצטרף לתנועת "" חיבת ציון " בראשיתה ולאחר מכן לציונות ההרצליאנית , דבר בלתי מקובל בדור ההוא לגבי רב במדרגתו . בשנת 1902 יסד את "המזרחי " והיה נשיאו הראשון . בשל דרכו המיוחדת היה שרוי כל הימים בעימות חריף עם גדולי התורה בדורו . הרב ריינס הירבה לכתוב , אם כי רק מעטים מחיבוריו "בהלכה "ובאגדה ראו אור בדפוס . על שמו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור