ריבלין, משפחת

משפחת עסקנים ואישי ציבור בירושלים , מראשי עדת הפרושים , תלמידי הגאון מווילנא ( הגר " א 1 שעלו לארץ ישראל בראשית המאה הי " ט . בשלהי המאה הי " ח חלה במחנה המתנגדים ברוסיה ובליטא התעוררות לעלות לארץ ישראל . "הגר " א עצמו ביקש לעלות ולא נסתייע הדבר בידו . בראש המארגנים והמעוררים עמד בנימין _ריבלין , יליד שקלוב ( 1728 ) ותלמידו ושאר בשרו של הגר " א . הוא עסק בתעמולה לעלייה והקים , עם בנו הילל , את חברת "חזון ציון " . ( 1781 ) באותה שנה הוציא כרוז עם הגר " א , הקורא ליהודים לעלות לארץ ישראל . ב 1806 היה מיוזמי העלייה ארצה . הילל ריבלין , ( 1838-1758 ) תלמידו של הגר " א , הרוח החיה בחברת "חזון ציון , " עלה בראש השיירה הראשונה של "הפרושים בשנת . 1809 ישב תחילה בצפת ולאחר מכן היה ממחדשי היישוב האשכנזי בירושלים . מן הפעילים לגאולת חורבת ד י יהודה החסיד , "נאמן " כולל הפרושים בעיר , ראש חברת " ביקור חולים " שהקימו . מורה הוראה בעיר . מייחסים לו את הקונטרס " קול התור , " ובו תורת "הגאולה על פי הגר " א . משה ריבלין , ( 1846-1781 ) בנו של הילל , עלה בשיירה עם אביו . בשקלוב היה "מגיד מישרים " ומוכי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור