ךחל אמנו

אחת מארבע אימהות האומה . אישתו האהובה של יעקב , אם יוסף ובנימין . סיפורה מופיע בסיפורי תולדות האומה בספר בראשית ( פרק כט ואילך . ( לימים היתה רחל לסמל לאהבת אם לבניה . כך ניבא ירמיה : "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה , מאנה להינחם על בניה כי איננו " ( לא , טי . ( זיהוי קבר רחל עם הקבר המקודש ליד בית לחם מציב בעיות . שכן לפי המסוכר בשמואל א ( י , ב ) לגבי שאול הוא "בגבול בנימין בצלצח . " אף הכתוב בירמיה "קול ברמה " מטה לכך שקבורתה היתה בגבול בנימין . חכמים יישבו סתירה זו משמואל בדרך של מדרש . המסורת לגבי קבר רחל דהיום מוקדמת ביותר . במקורות נוצריים היא באה במאה הרביעית , ובמקורות עבריים במדריך לירושלים מן המאה העשירית , שנמצא "בגניזה . לפי המסורת מתה רחל בי " א במרחשון . נוהגים לעלות ולהשתטח על קברה ביום זה , והוא הדין בערבי ראשי חדשים , בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור