הכניסה לשכונת היהודים ברומא. על־פי ציור, 1850 בקירוב