ךח1ב היהודים

מקום מגוריהם המיוחד של היהודים בערים בימי הביניים . נקרא גם "שכונת היהודים . " עצם התופעה של מגורים מיוחדים לבני "אומות זרות " — סוחרים ובעלי מקצועות אחרים — היתה שכיחה באותם ימים . ברם , לגבי היהודים היתה לה משמעות מיוחדת , ובראש בראשונה משום שהבטיחו מידה מסויימת של הגנה וביטחון . מטעם זה הוקצו מקומות אלה על פי רוב — ובמיוחד בערים הוותיקות — במרכז העיר , סמוך לביתו של הבישוף או אדון העיר , או ליד הכנסיה . לעיתים קרובות הם היו מוקפים חומה . להיווצרותם סייעי גם רצונם של היהודים לקיים את אורח חייהם המיוחד , וזיקתם למוסדות הקהילה השונים . החמרת תנאי הביטחון בארצות האיסלאם בסוף ימי הביניים גרמה להחמרת הצפיפות בשכונות היהודים . לתופעה דומה אנו עדים באותו זמן גם בארצות הנוכריות מחמת תקנות הכנסיה המחמירות . הללו דרשו להפריד לחלוטין בין יהודים ללא יהודים — על ידי הקמת גיטאות — מתוך חשש מהשפעתם המזקת של היהודים . הדבר נבע גם מן המאבק המר של העירונים הנוצרים במתחריהם היהודים , שנסתיים לרוב במתן פריבילגיות מיוחדות לנוצרים "שלא לסבול יהודים" בחלקי העיר שנוהלו על ידי מועצות העירוניים . כנגד זה היה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור