רחבעם

_בן "שלמה ונעמה העמונית , הראשון למלכי יהודה לאחר שנתפלגה ממלכת דוד ושלמה . במות שלמה היה רחבעם היורש המיועד . רק השבטים הדרומיים , יהודה ובנימין . היו מוכנים להמליכו , יתר השבטים היססו . בימי שלמה הכביד על העם עול המיסים ו"עבודת המלך " העיקה . ניסיון ראשון למרוד בשלמה עשה ירבעם בן נבט , שברח למצרים וחזר רק לאחר מות שלמה . משביקש רחבעם את כס המלוכה ( מלכים א פרק יב ) באו אליו השבטים בטענה על העול הכבד שהוטל עליהם . רחבעם ביקש שלושה ימים להימלך בדעתו . הוא נועץ בזקנים ואלה אמרו לו כי יש לדבר עם העם דברים טובים . אבל רחבעם העדיף לשמוע לעצת ה"ילדים , " שסברו כי המלוכה נכונה בידו , וכי בדברים תקיפים יכניע את מתנגדיו : "אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים " ( מלכים א יב , יד . ( העם הגיב בזעם , "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי . לאהליך ישראל" ( שם שם , טז . ( את אדונירם , שליחו של רחבעם , רגמו , ורחבעם ברח לירושלים ומלכות ישראל נתפלגה . רחבעם נלחם כל ימיו במלכות ישראל של ירבעם . הוא אף נכנע לשישק מלך מצרים , שנטל את כל אוצרות המקדש ובית המלך ( מלכים א יד , כה-כו . _( רחבעם בנה ערי מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור