רזיאל ספר י " ,

ספר קדמון בקבלה עיונית ומעשית , המיוחס לאדם הראשון ופותח במילים : "זו תפילת אדם הראשון שהתפלל בשעה שגורש מגן עדן ועד שניתן לו הספר הזה . " אדם הראשון למד מרזיאל המלאך לאחר גירושו מגן עדן . הוא מסרו לנוח , ונוח לשם , ושם לאברהם עד שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים . הספר כולל אוסף חיבורים וקטעים מחיבורים מתקופות קדומות ביותר — עד שהיו שראו לייחסו לתקופת הגאונים . אולם אחרים סבורים שהוא נערך סופית בראשית המאה הי " ז לערך ונדפס לראשונה באמשטרדם ( תס " א . ( 1701 — הרבו להדפיס את הספר בגלל האמונה העממית שרווחה בעם כי עצם מציאותו בבית מגינה על הבית מפני שריפה ושאר פורענויות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור