רזיאל ייד '

1941-1910 מפקד _ האירגון הצבאי הלאומי בשנים . 1941-1938 יליד רוסיה , בן להורים מורים לעברית . עלה ארצה בגיל שלוש . במלחמת העולם גורשה המשפחה מן הארץ , וחזרה בשנת . 1922 כל השנים הללו למד אצל הוריו . בוגר בית הספר הריאלי "תחכמוני " בתל אביב . תלמיד ישיבת "מרכז הרב " בירושלים והאוניברסיטה העברית , בה למד מדעי היהדות , מתימאטיקה ופיסיקה . במאורעות 1929 הצטרף להגנה ובשנת , 1931 עם הקמת אירגון ב י בהגנה , הצטרף אליו . סייס קורס מפקדים . חיבר עם אברהם * שטרן ( יאיר ) חוברות הדרכה ושימש מפקד גיזרה בתל אביב ובירושלים . התנגד לאיחוד אירגון ב י עם ההגנה , ומשנתאחדו פרש , ובשנת 1938 מינהו ז י בוטינסקי למפקד האצ"ל . הוא הרחיב את פעילות _האירגון גס לחוץ לארץ . פיקד על פעולות האצ " ל לשבירת * ה " הבלגה " כלפי הטרור הערבי . אירגן עלייה בלתי ליגאלית , עליית " אף על פי . " שזרמה מאירופה לארץ והפכה למכשיר מדיני . בשנת 1939 הוחל בפעולות נגד האדמיניסטראציה הבריטית בארץ . נפגש בפאריס עם ז י בוטינסקי לשם פיתרון מחלוקות אירגוניות בין האצ " ל , * הלח"י יובית " ר . בשובו נאסר בידי הבריטים . שוחרר בפרוס מלחמת ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור