רות

השנייה שבחמש מגילות שב " כתובים . " קרויה על שם רות המואביה שהיא עיקרו של הסיפור שבה . בתרגומים העתיקים היא סמוכה לספר שופטים , ובגמרא ( בבא בתרא יד ע " ב : ( "סידרן של כתובים : רות וספר תהילים . " במגילת רות בא תיאור של הווי חיים ביהודה בתקופה קדומה בתולדות ישראל . רות המואביה , שנישאה לאיש מיהודה , נתאלמנה ממנו אך בחרה להישאר עם אמו ועם עמה . בלקטה שיבליט בחלקת השדה של בועז , מזקני העם ונכבדיו , נשאה חן בעיניו . הוא גאל את כל אשר למשפחת בעלה ואף לקח אותה לו לאשה וזכו שמהם יצא סחו המלך . כל זאת , לפי חכמים : " ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים " ( רות רבה בי . ( במגילת רות בא פרק במנהגי היבוס והחליצה . ואכן יש מן החוקרים הרואים בתיאור האותנטי שבפרק זה הוכחה לקדמותה של מגילת רות , כנגד דיעותיהס של המאחרים אותה . יש שקוראים את מגילת רות בבית הכנסת בחג השבועות . טעמים שונים נתנו בדבר . רות באה לבית לחם בתחילת הקציר , מועד חג השבועות . יש רואים במגילת רות את סיפור קיומה של התורה במציאות החיים , דיני מתנות עניים , גאולת נחלאות , חליצה ועוד . ממגילה זו גס עולה כוח לימודה של תורה שבעל פה , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור