רופין, ארתור

. 1943-1876 מעצב דמות ההתיישבות הציונית . נולד בגרמניה . בנערותו עבד נכית מסחר לתבואות . במקביל סייס את לימודיו במשפטים ובכלכלה . בשנים 1907-1902 שימש עורך דין , סגן שופט ומנהל המשרד לסטאטיסטיקה ולדמוגראפיה יהודית בברלין . פרופסור וארבורג הציע לו לעמוד בראש המישרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית , עם ראשית העבודה המעשית של התנועה הציונית כארץ . בשנת 1907 ערך סיור היכרות בארץ , ומשנת 1908 ועד שנת 1916 עמד בראש המישרד _הארץ ישראלי , המוסד הראשון שההסתדרות הציונית הקימה לשם התיישבות מעשית . בראשית דרכו יסד את החוות בכינרת , בחולדה ובבן שמן לשם הכשרת פועלים יהודים . סייע להקמתן של דגניה וקבוצת כינרת . יסד את חברת " הכשרת היישוב " כמכשיר מרכזי לרכישת קרקעות . עודד את אנשי "אחוזת בית , " מייסדי תל אביב , ודאג להם בהלוואות לשם רכישת הקרקע . עזר בהקמת שכונות יהודיות חדשות בירושלים ובחיפה . בשנת 1916 הוגלה לקושטא ומשם הוסיף לעמוד בראש פעולת העזרה ליישוב . בשנת 1919 חזר ארצה ועמד בראש מחלקת ההתיישבות . היה מיוזמי רכישת קרקעות עמק יזרעאל וכיבושו . בשנת 1917 התפטר מתפקידו ושב אליו בשנת ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור