,\ רוקזיה (ברית־המו^צוית)

הקהילות הקדומות בתחומי ברית המועצות של ימינו היו בארמניה ובגרוזיה . לפי מסורות שונות הם הגיעו לשם כבר בשלהי ימי הבית הראשון . במושבות היווניות שלחופי הים השחור היו במאות הב - _' הד י קהילות חשובות , אליהן הצטרפו יהודים רבים שנמלטו מרדיפות דתיות . במאה השביעית , עקב מלחמות המוסלמים בפרסים , היגרו יהודים רבים לקווקז , והקהילות שנוסדו שם קיימו קשר עם מרכזי התורה "בבבל ובספרד . בשנת 740 בקירוב , התייהדו מנהיגי כוזר וקמה ממלכת "הכוזרים היהודית . במאה הי " ב התגוררו יהודים בקייב , וקיימו קשרים עם מרכזי תורה בבבל ובצרפת . מסעי הצלב הניעו פליטים מעטים להגר לרוסיה . ב 1237 פלשו המונגולים לרוסיה , ובתקופת שילטונם נגרם ליהודים סבל רב . מראשית המאה הי " ד שלטו במערב רוסיה הליטאים , ולקהילות היהודיות שבאיזור העונקו לראשונה זכויות משמעותיות . במחצית המאה הט"ז היגרו לרוסיה יהודים מפולין . הם התיישבו באוקראינה , _בווהלין ובפודולסק , והתרבות שהביאו איתם היתה הקרקע עליה צמחו מרבית הקהילות היהודיות באוקראינה ובביילורוסיה . בשנים 1649-1648 היכו ביהודי אוקראינה _יפרעות חמלניצקי . עד לסיפוח פולין בידי רוסי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור