ר1מניה

מצבות יהודיות שנמצאו ברומניה מעידות שיהודים , כנראה כסוחרים , באו לדאצ י יה ( איזור רומניה של ימינו ) עם הלגיונות הרומאיים במאה השנייה . יותר מאוחר השתלטו הכוזרים על חלקים מדאצ י יה לתקופה קצרה . יהודים שגורשו מהונגריה ב 1367 הגיעו לוולאכיה , נסיכות רומנית שהוקמה בשלהי המאה הי " ג ; אליהם הצטרפו במאה הט " ז פליטי גירוש ספרד . כמה יהודים אף ישבו בנסיכות הרומנית השנייה , מולדביה , שהוקמה במאה הי " ד . גל נוסף של פליטים הגיע בעקבות -פרעות חמלניצקי בפולין בשנים . 1649-1648 רובם היו בעלי מלאכה ולא הוטרדו על ידי השילטונות . הסיבות העיקריות לשינאת יהודים נבעו מהתחרות המסחרית , ומהשפעת של פרעות במדינות השכנות . בשנים 1653-1652 כאשר פלשו קוזאקים לרומניה , נרצחו יהודים רבים בעיר יאסי . ב 1821 פרצו פרעות שהיו קשורות בשאיפתו של העם הרומני לעצמאות . באמצע המאה ה 19 היו שתי הנסיכויות בחסות רוסיה , • והאנטישמיות גברה . נאסר על היהודים לשבת בכפרים , נמנעה מהם אזרחות והפקידים הרומנים התנכלו להם . קונגרס ברלין 11878 ) חייב את רומניה להעניק אזרחות לכל תושביה , ללא הבדל דת , אולם הממשלה הרומנית הגדירה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור