רוטשילד, הברון בנימין (אדמונד)

. 1934-1845 ראש הענף הפאריסאי של משפחת הבנקאים היהודים הנודעת . בנו הצעיר של ג י יימס ר י דה רוטשילד מייסד הענף הצרפתי . מכונה "אבי היישוב " ו " הנדיב הידוע . " בהשפעתם של הרב צדוק כהן וקארל נטר התעניין בשאלת היהודים ובהתיישבותם בארץ ישראל . בשנת 1882 נפגש עם הרב שמואל _ מוהילבר ועם יוסף פיינברג ששידלוהו לסייע למתיישבים הראשונים בראשון לציון ולמתיישבים אחרים בארץ . בשנים 1900-1882 מימן , בעילום שם , כמעט לבדו , את כל ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ ישראל בראשיתה . אילולא עזרתו , לא היו המושבות הראשונות - ראשון לציון , זיכרון יעקב , גדרה , ראש פינה ועוד — מצליחות להחזיק מעמד . נם לאחר שהתבססו הודות לעזרתו , לא הניח ידו מעבודת ההוךישבות בארץ , והמשיך בה עד יום מותו . מילא תפקיד חלוצי גם בהנחת היסודות הראשונים לתעשייה : בנה את היקבים בראשון לציון ובזכרון יעקב , את הטחנות הגדולות בחיפה ומפעלים נוספים אחרים שלא כולם עלו יפה . נתן ידו למנהיגים הציוניים בכל שנדרש וסייע להם בהשפעתו . היה בין התובעים עבודה עברית והחשיב את פיתוח החינוך העברי בארץ . לניהול המפעל ההתיישבותי שלו בארץ שיגר פקידים ומו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור