רוטנברג, פנחס

. 1942-1879 מהנדס בעל מעוף , חזון ותנופת מעשה . מראשי היישוב ומייסד חברת החשמל בארץ ישראל . נולד באוקראינה . סיים לימודי הנדסה במכון הטכנולוגי בפטרסבורג . בימי שבתו ברוסיה , בשנות המהפכה 1906-1905 ו 1918-1917 מילא תפקידים חשובים במפלגה הסוציאליסטית הרבולוציונרית . בשנים 1915-1907 שימש מהנדס מים באיטליה , והמציא שיטה חדשה לבניית סכרים לניצול כוח מים להפקת חשמל . בימי מלחמת העולם הראשונה שיתף פעולה עם זאב -זי בוטינסקי לגיוס גדודים עבריים שיילחמו בצד בנות הברית , ויצא לארצות הברית לשם כך . עם פרוץ המהפכה ברוסיה שב לשם ונתמנה לסגן מושל העיר פטרבורג . בשנת 1919 עלה ארצה . ערך עבודת מחקר מקיפה על מקורות המים בארץ , כהכנה להגשמת תוכנית להפקת חשמל ממימי הירדן . במאורעות תר"פ אירגן עם זאב ז י בוטינסקי את ההגנה בירושלים . במאורעות תרפ " א היה מראשי ההגנה בתל אביב . בשנת 1921 קיבל את הזיכיון להפקת חשמל ממימי הירדן והירמוך ועסק בגיוס הון לשם הקמת המפעל . בשנת 1923 יסד את חברת החשמל והקים תחנות ראשונות בתל אביב , בחיפה ובטבריה . בשנת 1928 החלה העבודה בנהריים והיא נתקיימה בשנת . 1932 ארץ ישראל כולה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור