רוח הקדש

מדרגותיה הנמוכות של השראת הנבואה : "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם . זקניכם חלומות יחלומון , בחוריכם חזיונות יראו , וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי " ( יואל ג , א-ב . ( יש שמכוונים בו כלפי ה י , כך במקרא : "והמה _£ רו ועצבו את רוח קדשו , ויהפך להם לאויב " ( ישעיהו סג , י ) וכך בתלמוד : "משה וישראל אמרו ילא לנו ה י לא לנו י , משיבה רוח הקודש ואמרה להן : למעני אעשה " ( פסחים קיז ע " א ) ועוד . לפי הגמרא ( סנהדרין יא ע " א ) "משמתו נביאים אחרונים , חגי זכריה ומלאכי , נסתלקה רוח הקודש מישראל" וזה סוף הנבואה . ברם לפי משנתו של רבי פנחס בן יאיר בסוף מסכת סוטה אפשר להגיע למדרגה של זכייה ברוח הקודש תוך עבודה מאומצת על המידות ומעשים טובים : " רבי פנחס בן יאיר אומר : זריזות ( בקיום המצוות ) מביאה לידי נקיות ( מכל מידה רעה וחטא ) ונקיות מביאה לידי טהרה ( טהרת הלב ) וטהרה מביאה לידי פרישות ( מחיי חולין ) ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענווה , וענווה מביאה לידי יראת חטא ( שיירא האדם מן החטא ולא מן העונש ) ויראת חטא מביאה לידי חסידות ( לעשי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור