רוזץ, הרב יוסף

. 1936-1858 מגדולי הרבנים בפולין . נולד ברוגאצ י וב , ומכאן כינויו בעולם הישיבות . הרוגאצ י ובר . בילדותו ניכרו בו כישרונגתיו המופלאים וידיעתו בתלמוד . בהיותו בן י " ג למד אצל הרב סולובייצ _' יק בסלוצק , משם עבר לשקלוב והתקרב לחסידות "חב " ד . היה רבה של העדה החסידית בדווינסק . היה בקי ביותר בכל חדרי התורה . דרכו בבירור שאלות הלכתיות ופירושיו לתלמוד היו מבוססים על צירופים אסוציאטיביים בעלי מכנה משותף מקורי שהוא גילה אותו . הוא הירבה לכתוב , אלא שחיבוריו קשים מאוד להבנה בהיותם מלאים איזכורים ומראי מקום לכל ספרות חז " ל בדרך קצרה ובמעורפל . השאיר אחריו הרבה חיבורים בדפים ובכתבי יד , שיצאו לאור אחרי מותו . כתב ביאורים לתורה בדרכו שלו המיוחדת , המבקשת למצוא לכל דבר מקור בתלמודים . כתביו ניצלו מן השואה על ידי שצולמו בידי אחד מתלמידיו והועברו לארצות הברית . אחרי המלחמה הוחל בהוצאתם לאור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור