רגל, רגלים

כינוי לשלושת החגים , פסח שבועות וסוכות , שהיו עולים בהם לירושלים . מעיקרה המשמעות של רגל היא פעם , אך עם הזמן הפך לשם בפני עצמו ככינוי לחג . "שלוש רגלים תחוג לי בשנה . את חג המצות תשמור , שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך , למועד חודש האביב , כי בו יצאת ממצרים , ולא יראה פני ריקם . וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע השדה , וחג האסיף בצאת השנה , באספך את מעשיך מן השדה . שלוש פעמים יראה כל זכורך על פני האדון ה " י ( שמות כג , יד-יז . ( בעלות ישראל לרגל היו מקריבים עולת ראייה ושלמי חגיגה ושלמי שימחה . עולת הראייה עולה כולה על גבי המזבח ואילו שלמי חגיגה ושימחה היו הבעלים אוכלים , לבד מן המתנות ( חזה ושוק ) שהיו מפרישים לכוהנים . שלמי שימחה הן מצוות התורה לשמוח בשלושת החגים הללו "ושמחת בחגך " ( דברים טז , יד . ( אך כל ישראל מצווים לשמוח באכילה משובחת ובשתיית יין , במלבושים חדשים וכל כיוצא באלה . וחובה לכלול בשמחה גם את העניים שאין להם משלהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור