רבניים

כינוי _ שהקךאים מכנים בו את היהודים החיים לפי דיני התלמוד ומסורת התורה שבעל פה . הס עצמם קרויים "קראים " על שום שהם מסתמכים על המקרא בלבד כמקור ההלכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור