לרבנות ראשית לארץ ישראל

המוסד הדתי העליון לבני היישוב היהודי _בארץ ישראל , נוסדה בשנת 1921 בחסות שילטונות המנדאט הבריטי , שכך ביקשו לבטא את התייחסותם אל היישוב העברי בארץ ישראל כאל עדה דתית . הס ייסדו את הרבנות הראשית מעיקרה כמוסד שיפוטי שיפעל כבית דין גבוה לעירעורים ו " כבאת כוח דתית מוכרת של כנסת ישראל " . " הרב קוק , שפעל להקמת הרבנות הראשית ועמד בראשה , ביקש לראות בה הנהגה רוחנית כוללת ליישוב ולאומה , בכל שאלות החיים . אך נגדו עמדו גם חוגים חרדיים שפרשו מכנסת ישראל , ולא קיבלו את מרות הרבנות הראשית , וגס חוגים חילוניים שרצו להצר את צעדיה , וביקשו לראות בה מוסד שמשיב לפונים אליה בלבד . עד קום הרבנות הראשית ייצג את היישוב היהודי הרב הספרדי "ה " חכם באשי " או " הראשון לציון . " עתה הועמדו בראש הרבנות שני רבנים ראשיים , אשכנזי וספרדי , ואף מועצת הרבנות הראשית מורכבת ממיספר שווה של חברים אשכנזים וספרדים , תחילה שמונה חברים וכיום שנים עשר . בראשונה נקבע כי הרבנים הראשיים ייבחרו לתקופה קצובה . תחילה נקבע כי זה יהיה לשלוש שנים . לאחר מכן הוארכה התקופה לחמש שנים . אלא שלאמיתו של דבר נבחרו הרבנים לכל ימי חייהם . הר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור