יבן

תואר כבוד שניתן לחמישה נשיאים משלהי ימי הבית השני עד רבי יהודה הנשיא 165-401 בקירוב . ( ואלה הם הנשיאים שנשאו בתואר זה ; רבן גמליאל הזקן ( נכדו של הילל . ( רבן שמעון בן גמליאל ( בנו . ( רבן יוחנן בן זכאי , רבן גמליאל דיבנה ( נכדו של רבן גמליאל הזקן , ( רבן שמעון ( בנו . ( ואמרו בתוספתא ( עדויות ג , ד : ( מי שיש לו תלמידים — תלמידיו קוראים אותו רבי . נשתבחו תלמידיו , כלומר שגם הס עלו לגדולה , קוראים אותו רבן . נשתבחו אלו ואלו , לאמר : שגם תלמידי תלמידיו עלו לגדולה , קוראים אותו בשמו , בלא שום תואר , כמו הילל ושמאי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור