רב מטעם

ברוסיה , בפולין ובעוד מדינות במזרחה של אירופה , רב שנתמנה בקהילה יהודית מטעם השילטונות . רב זה שימש נציג של היהודים כלפי השילטונות והיה אחראי לניהול פנקסי הלידות והתמותות , לרישום נישואין , לתשלומי מיסים וכל כיוצא באלה . לממשלה היה עניין אחד בכישוריו של רב כזה , שיהיה בעל השכלה כללית לצורך מילוי תפקידים מינהלייס אלה . לדידם לא היה חשוב שיהיה ירא שמים ושומר מצוות ובעל ידע תורני . פעמים הרבה מינו רבנים מטעם , שלא ידעו עברית והיו רחוקים מחיי ישראל ותרבותו . רבנים אלה לא היו מקובלים על בני הקהילה היהודית , שלעולם הוסיפו להיזקק לרבנים , תלמידי חכמים , משלהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור