ךבותי, נברך

מילות הפתיחה שפונה בהן מי שכובד לזמן לברכת המזון אל משתתפי הסעודה , בעדות אשכנז , שכן שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן . קיים אף נוסח פתיחה "הב לך ונברך , "! אלא שהלשון "רבותי נברך "! עתיק יותר והוא בא בכל סדרי ברכת המזון בנוסח עדות אשכנז . יש שהיו אומרים פנייה זו גס ביידיש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור