רב

( א ) תואר למורה ההוראה של הקהילה . הרב מייצג בקהילה את "ההלכה כחוק העליון של היהדות . הוא "מורה הוראה " ופוסק הלכה בכל מקרה שאין דברי התורה ברורים וידועים לכל . אמנם אין הוא ראש הקהילה , שכן הקהילה מנוהלת על ידי פרנסים נבחרים , אך כנגד זה הוא אף אינו כפוף להם , ובתחום תפקידו הריהו _>? " רא דאתרא , " כלומר אדון המקום ( בארמית . ( אין ממנים רב אלא מי שהוסמך להוראה —קיבל "" סמיכה . " הסמכות להסמיך לרבנות נתונה רק לראשי ישיבות ולרבני קהילות גדולות , על סמך היכרות אישית או בדיקה מדוקדקת בידיעות של הנסמכים . יש שהיו מכנים את המוסמך "רב , " על דרך כבוד , אפילו לא שימש למעשה ברבנות . לעיתים תכופות הרב הוא גם דיין , בין שהוא יושב בדין כיחיד ובין שהוא אב בית דין ( אב"ד ) בבית דין של שלושה מוסמכים . פעמים הרבה משמש הרב מרביץ תורה , אם כראש ישיבה בעירו או בעיירתו או כמדריך וכבוחן את לומדי התורה . התפתחות הרבנות היא תהליך ממושך . בימי המקרא היו "הכוהנים מדריכים את העם בענייני התורה והמצוות , ופוסקים על התורה בשאלות לא ברורות : "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשהו מפיהו " ( מלאכי ב , ז . ( בימי * בי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור