לאש כלה

אחד מראשי הישיבה "בירחי כלה , שהיו נוהגים בבבל בתקופת -האמוראים והגאונים . בחודשים אדר ואלול , בסוף החורף ובסוף הקיץ , היו מתכנסים בישיבות בבל תלמידי חכמים מכל הארץ לשם בירור שאלות וספקות . חם מכונים "ירחי כלה : " "ובאים כולם ויושבים לפני ראשי הישיבות באדר ובאלול . וראש הישיבה עומד עליהם על גירסתם ובודק אותם . וזה סדר ישיבתם : ראש הישיבה יושב בראש . ולפניו עשרה אנשים , שבעה מהם ראשי כלות . " ולמה נקראו ראשים ? "שכל אחד מהם ממונה על עשרה מן • הסנהדרין . והם — ראשי הכלות - נקראים אלופים " ( מתוך סיפורו של ר י נתן בר יצחק הבבלי , על פי לוינסקי . ( ראשי כלה היו דורשים לפני המתכנסים , והם ושלושת החכמים שהיו יושבים לפני ראש הישיבה היו פותחים בבירור השאלות במסכת שעסקו בה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור