ראשונים

בעולם ההלכה כינוי כולל לכל פרשני התלמוד הפוסקים שפעלו לפני רבי יוסף קארו בעל -ה " שולחן ערוך " . ( 1575-1488 ) בכלל אלה כל גאוני בבל , הרמב " ם , "רש " י , "בעלי התוספות , "הרמב " ן יוהרא"ש . כל החכמים שמכאן ואילך מכונים "אחרונים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור