ראש הישיבה

ראש הישיבה גם כראשי הקהילות , והישיבות נקראו בשמם . בתקופת "ועד ארבע הארצות היו ראשי הישיבות משתתפים בכינוסי הוועד ודעתם היתה נשמעת ואף קובעת בהחלטותיו . בדורות האחרונים צימצמו אמנם ראשי הישיבות את עצמם לתחומי הישיבה בלבד , אבל בהיות הישיבות הכוח המוביל במחנה החרדי בעם ישראל נודעת להם השפעה מרובה אף בתחום הפוליטי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור