לאי יז

מצוות עשה מן התורה להיראות כל זכר מישראל בבית המקדש בירושלים שלוש פעמים בשנה : "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה י אלהיך במקום אשר יבחר , בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה י ריקם . איש כמתנת ידו כברכת ה י אלהיך אשר נתן לך " ( דברים טו , טז-יז . ( העולה לרגל לירושלים היה מביא קורבן הקרוי "עולת ראיה . " התורה לא נתנה קיצבה לקורבן זה , ואין לו שיעור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור