ל^ת יחץ

מנהג עתיק בקרב ילדי ישראל בעדות אשכנז לצאת "בל"ג בעומר לשדה וליער בקשת וחץ , ולאמן את ידיהם בקליעה למטרה . מסורות על כך יש מן המאה הי " ב-הי " ג בפרובאנס ובגרמניה . יש שתולים זאת כזכר לניצחון בר כוכבא שלכבודו באים "ללמד בני יר יה קשת . " אחרים אומרים שזה לכבודו של רבי • שמעון בר יוחאי , שבימיו נראתה הקשת בענן . אצל חסידים היו נוהגים גם מבוגרים לקלוע בקשתות בל"ג בעומר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור