קשת ב^נן

אחר המבול כרת ה י ברית עם נוח והבטיח לו שלא יבוא עוד מבול על הארץ לשחת כל בשר . אות לכך היא הקשת : "את קשתי נתתי בענן , והיה לאות ברית ביני ובין הארץ " ( בראשית ט , יג . 1 הרואה את הקשת בענן מברך : "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקייס במאמרו . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור