(אל) קרקסאני, יעל(ב בן יצחק

פוסק , פרשן והוגה דעות קראי במחצית הראשונה של המאה העשירית , מן הבולטים והמעולים שבין חכמי הקראים . מכל יצירתו העניפה נשתמר כמעט בשלימותו רק חיבור אחד שלו , ספר מצוות " ) ספר המאורות ומגדלי הצופים , {" בצירוף מבוא על תולדות הכיתות בישראל . שרידים נותרו מפירושו לחלק הסיפורי שבתורה . קירקיסאני בולט בהשכלתו הרחבה . הוא מצטט מכל תחומי הספרות הרבנית עד "הגאונים , ספרות הסוד ופיוטים , הברית החדשה והקוראן . ספריו , החשובים מצד עצמם , מלמדים גם על הקראות הקדומה , מבטאי השפה העברית בתקופתו ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור