קרן תל־דוי

המכשיר הכספי של '"ברית הציונים הרביזיוניסטים " ( הצה"ר . ( נוסדה בשנת . 1929 מיסודה נועדה הקרן לסייע בפיתוח כושרו הגופני של הנוער , כדי להכשיר כוח יהודי לשם הגנה עצמית של היישוב היהודי בארץ ישראל , כוח שישמש יסוד לצבא עברי . שמה ניתן לה על שם היישוב תל חי שבגליל העליון , שנפלו בו טרומפלדור וחבריו בשנת . 1920 הקרן אספה תרומות בקרב חברי הצה " ר ואוהדים . במקביל לספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל היה לה "ספר הברזל לזיכרון . " לימים תמכה קרן תל חי בחלוצים ובמתיישביס מתנועת בית " ר , שעלו לארץ ישראל וביקשו להקים יישובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור