(ה)קךן (ה_(קימת לישראל

הקרן המרכזית של התנועה הציונית לשם גאולת האדמות בארץ ישראל ולהכשרתן להתיישבות ולנטיעת יערות . את הרעיון הגה וייזס פרופסור צבי הרמן שפירא , שכבר העלה אותו "בוועידת קאטוביץ בשנת , 1884 ומאז לא חדל מלהטיף לו גם בקונגרסים . הקונגרס החמישי בשנת 1901 קיבל את ההחלטה על הקמתה של הקרן הקיימת לישראל והיא נוסדה בשנת . 1902 עד ייסוד קרן היסוד עסקה הקרן הקיימת גם ברכישת קרקעות וגם בסיוע להתיישבות . משעבר תפקיד ההתיישבות לידי "קרן היסוד התרכזה הקרן הקיימת לישראל ברכישת קרקעות בלבד . הקרן הקיימת לישראל החלה לגאול קרקעות בשנת . 1905 רכישת הקרקעות פתחה אפשרויות להתיישבות הציונית וסייעה בכך לעלייה ולקליטה . הקרן הקיימת עסקה גם בייבוש ביצות והשבחת הקרקע . עד קום המדינה גאלה הקרן יותר ממיליון דונם קרקע . עם קום המדינה קיבלה מידי ממשלת ישראל אדמות ממשלתיות וקרקעות שהערבים נטשו . לימים קיבל את הטיפול בקרקעות אלה מינהל מקרקעי ישראל . הרעיון שהיה מונח ביסוד הקרן הקיימת לישראל היה ברוח הכתוב : "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ" ( ויקרא כה , כג ) לאמור , מניעת ריכוז הקרקעות בידי יחידים , ושמירה על הקרקע כרכוש ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור