קךנץ, ר' יעקב

. 1804-1741 המגיד מדובנא . נולד בז י טל שבליטא . שימש "מגיד מישרים" בערים שונות בגאליציה ובפולין . נפטר בזאמושץ י . את פירסומו הגדול רכש בתקופת י " ח השנים ששימש מגיד בעיר דובנא . נדד על פני ארצות וערים והגיע עד ברלין . משה מנדלסון כינהו "איזופוס היהודי . " היה חביב על הגאון מווילנה והיה מבאי ביתו . להערכתו של הגאון אליו חלק מכריע בהערצה שהעריצוהו גם חוגי הלמדנים בליטא . דרשותיו של המגיד מדובנא בנויות במתכונתה של הדרשה הקלאסית בישראל , והוא עשה שימוש מושלם בכל היסודות שלה . עיקר פירסומו בא לו על שום משליו שיש להם ערך לעצמם , והס נפוצו הרבה . הוא נתפרסם גם כמורה בעל פה וגם בספריו הרבים : אוהל יעקב , כוכב מיעקב , קול יעקב , ספר המידות ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור