קרן היס1ד

המכשיר הכספי הבלעדי של התנועה הציונית לשם בניינה של ארץ ישראל ומימון פעולותיה של הסוכנות היהודית . על הקמתה הוחלט בוועידה הציונית העולמית הראשונה שלאחר מלחמת העולם הראשונה והכרזת בלפור ( לונדון . ( 1920 הוקמה בשנת , 1921 כדי לסייע להגשמת "הצהרת בלפור . עד קום המדינה שימשה קרן היסוד כמכשיר הפינאנסי של התנועה הציונית . היא מימנה את "העלייה והקליטה , ההתיישבות והביטחון , הכשרה מקצועית ופיתוח מקורות המים . יזמה עבודות ציבוריות וסיוע למפעלים כלכליים מרכזיים כמו חברת החשמל , מפעל האשלג בסדום וצי " ם . עד קום המדינה אספה קרן היסוד מאה ארבעים ושלושה מיליון דולאר , מימנה את עלייתם ויישובם של כחצי מיליון עולים וסייעה בהקמתם של מאתיים חמישים ושבעה יישובים ברחבי הארץ . עם קום המדינה עברו תפקידים רבים שהיו בידי קרן היסוד לממשלת ישראל . מאז מתמקדת קרן היסוד במימון העלייה , הקליטה וההתיישבות . הקרן פועלת בכארבעים ארצות . בארצות הברית פעלה קרן היסוד עד שנת , 1938 בה הוקמה " " המגבית היהודית המאוחדת . " מאז קום המדינה הועלו בכספי קרן היסוד כמיליון וחצי עולים מכל תפוצות הגולה , כולל כמאה אלף חניכי " " ע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור