לןרליץ, הרב אברהם ישעיהו (ה"זחזיךאיש("

. 1953-1878 מגדולי אנשי ההלכה , פוסק בעל סמכות תורנית מופלגת בדורנו . נולד בליטא . אביו היה רב . _החזון איש לא למד בישיבה , לא הוסמך לרבנות ולא נשא מעולם בשום מישרה רבנית רשמית . את פרנסתו מצא מחנות שהחזיקה אישתו . בשנת 1911 הוציא לאור את בכור ספריו בהלכה ה " _חזון איש " ( ראשי תיבות אברהם ישעיהו . ( בשנת 1920 עקר לווילנא וגר בה בהסתר . הרב חיים עוזר גרודז _י נסקי הכירו ועמד על גדלותו . בשנת 1933 עלה _החזון איש ארצה והשתקע בבני ברק . חי כל ימיו בצניעות מופלגת עד כדי דחקות . הרב גרודז י נסקי היה מפנה אליו שאלות שהגיעוהו מן הארץ . כך נתפרסם החזון איש בפרוס שנת השמיטה תרצ " ח כאשר פסק לאנשי "• פועלי אגודת ישראל" לקיים -שמיטה כהלכה . לראשונה יצא שמו בכל העולם בפולמוס ההלכתי שנתגלע בשנת תש " א לגבי "קו התאריך . " השאלה שנתעוררה היתה , באיזה מקום בעולם מתחילים לראשונה את השבת או החג ? כלום מקדימים את כניסת השבת ביפאן ( שלשם נתגלגלו בני ישיבות ניצולים ) שש שעות לפני ארץ ישראל , או מאחרים שם להתחיל בה _שמונה עשרה שעות אחרי ארץ ישראל . החזון איש היה פוסק תקיף ועצמאי שעמד על דעתו . ביתו היה פת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור