קרלין

פרבר ליד פינסק . במקום זה ישבה שושלת יאדמו " רים , שלימים עברה _לסטולין , וקרויה על שם המקומות הללו חסידות _קארלין סטולין . השושלת נתייסדה בשנת 1765 על ידי ר י אהרן בן יעקב הגדול . קארלין היתה מרכז החסידות הליטאית . עיקר מלחמת המתנגדים בליטא כוונה נגד ר י אהרן הגדול וחסידות קארלין . חסידות קארלין הוסיפה ללכת בדרך "הבעש"ט והמגיד ממזריטש , לעבוד את ה י בחיי יום יום ולא רק בתורה ובתפילה . הטיפו נגד עצבות ובעד שמחה . כאן היתה דאגה לצורכי דלת העם ותיקנו למענה תקנות סוציאליות . את כיסאו של ר ' אהרן הגדול ירש ר י שלמה בר י נחום חברו ותלמידו . אחר כך שב ועמד בראש בנו ר י אשר ונכדו ר י אהרן , ואחריו בא בנו ר' אשר השני , ואחריו ר' ישראל , בנו של ר' אשר השני , שהוכתר אדמו " ר בהיותו בן שלוש וכונה "הינוקא קדישא מסטולין . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור