קריעת ים סוף

בקיעת ים סוף לפני בני ישראל "ביציאת מצרים . לפי המסורת אירע הדבר ביום השביעי לצאתם מארץ מצרים . לפיכך קוראים בתורה בבית הכנסת ביום השביעי של פסח בפרשת בשלח ( שמות יג , יז עד סוף פרק טו _) את שירת הים וסיפור יציאת מצרים . יש שנוהגים להתוועד בליל שביעי של פסח לחגיגה של קריעת ים סוף . יש ששופכים מים על ריצפת בית הכנסת או בחצר ורוקדים בצד השלולית או בתוכה להזכיר את נס בקיעת הים . בישראל יש שיוצאים ביישובים שעל שפת הים אל חוף הים לאמירת שירת הים בשירה וברקידה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור