קריעה

קריעת הבגדים לאות אבלות בשעת פטירתו של אדם או בעת הלווייתו . על שבעה קרובים שנפטרו קורעים קריעה : אב , אם , אשה או בעל , בן , בת , אח , אחות . על כל המתים קורעים טפח בימין בבגד העליון בלבד . על אב ואם קורע בגדיו עד שיגלה חזהו , וקורע מצד שמאל . יש הנוהגים שבשעת קריעה אומר הקורע על פי הכתוב באיוב : "ויקם איוב ויקרע את מעילו" ( איוב א , כ . ( הקורע מברך "ברוך דיין האמת , " ש " חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה " ( ברכות נד ע " א . ( "כדרך שקורע אדם על אביו ועל אמו , כך חייב לקרוע על רבו שלימדו תורה , ועל הנשיא ועל אב בית דין , ועל רוב הציבור שנהרג , ועל ברכת השם ( כלומר על קללה , אלא שתפש לשון נקייה , ( ועל ספר תורה שנשרף , ועל ערי יהודה ועל ירושלים ( כשרואה אותן בחורבנן ) ועל המקדש ( החרב " ( ( רמב " ם הלכות אבל ט , ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור