קרי ו?תיב

קרי — צורת המלה "בתנ " ך כפי שיש לקרוא אותה , אף אס הכתיב שלה אחר . בעלי המסורה קבעו את ה " קרי , " כלומר כיצד יש לקרוא כל תיבה שבמקרא . מיספר המקומות בכל התנ " ך שבהם שונה הקריאה מן הכתיבה מגיע לאלף וארבע מאות בקירוב . בעלי "המסורה הכירו בעדיפות ה " קרי " מבלי שיהינו לשנות בכתיב המקודש . כדי למנוע שיבוש ניקדו את ה " כתיב " בניקוד הראוי ל"קרי " ואת אותיות ה " קרי " כתבו בשוליים . בשינויים שבין "קרי " ו"כתיב" אנו מבחינים במילים הנקראות אחרת משהן כתובות ויש מילים שהן חסרות בכלל . יש עשרות פעמים שכתוב "לו " במקום "לא . " יש שכתוב "נער " במקום " נערה , " "מידו " במקום "מידיו . " יש שכתובה אות תלויה כמו "מנשה " במקום "משה" ( שופטים יח , ל . ( יש שמשנים את הקריאה ללשון נקייה . בכל ארבעת המקרים שכתוב "שגל" יש לקרוא "שכב . " שש פעמים מצויה המלה " עפולים " ויש לקרוא "טחורים " ( חמש פעמים בשמואל א ופעם אחת בדברים כח , כז . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור